https://antetimmermans.com/cms/files/projects/dokumente/0.jpg
https://antetimmermans.com/cms/files/projects/dokumente/drooMoord.jpg
https://antetimmermans.com/cms/files/projects/dokumente/loop.jpg
https://antetimmermans.com/cms/files/projects/dokumente/dia-loop.jpg
https://antetimmermans.com/cms/files/projects/dokumente/ennui-controle.jpg
https://antetimmermans.com/cms/files/projects/dokumente/maquette.jpg

De filosofie kent maar één werkelijke serieus probleem: de zelfmoord. Het oordeel of het leven al dan niet waard is geleefd te worden, houdt het antwoord in op de belangrijkste vraag die de filosofie zich stelt.


Er zijn vele redenen waarom wij de dingen blijven doen die het bestaan vereist en de voornaamste daarvan is de gewoonte.


Alleen wie volhardt en aan wiens scherpe blik niets ontgaat heeft het voorrecht hier toeschouwer te zijn bij het onmenselijk spel waarin het absurde, de dood en de hoop met elkaar redetwisten. Hij is dan in staat de figuren van deze elementaire en tegelijk subtiele dans te analyseren alvorens ze toe te lichten en opnieuw tot leven te brengen.


Met de eenvoudige 'verveling' begint alles.


_

Albert Camus

De mythe van Sisyphus

Een essay over het absurde